ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไข้เลือดออก ยุง - พาหะนำโรคพาหะนำโรค

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อเรื่อง 
การเฝ้าระวังยุงพาหะนำโรค "โรคไข้เลือดออก" 001
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ กรุงสยาม พร้นติ้ง 2536
 เลขเรียก  WC534 ก170ก 2534
 ลักษณะทางกายภาพ  35 หน้า
 หัวเรื่อง  ไข้เลือดออก ยุง - พาหะนำโรคพาหะนำโรค
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WC534 ก170ก 2534 2536  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 184423

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.