ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไข้เลือดออก นครราชสีมา การป้องกันและควบคุม

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ฤทัย สมบัติสวัสดิ์
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านที่มีการระบาดกับหมู่บ้านที่ไม่มีการระบาดในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา/ ฤทัย สมบัติสวัสดิ์
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
 เลขเรียก  วพ WC534 ฤ176ก 2555
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ช,85 หน้า ; ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ส.ม.) - - สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2555
 หัวเรื่อง  ไข้เลือดออก --ไทย --นครราชสีมา
 หัวเรื่อง  ไข้เลือดออก --นครราชสีมา --การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  ไข้เลือดออก --นครราชสีมา --ระบาดวิทยา
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC534 ฤ176ก 2555  
  
ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 209463

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.