ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไข้เลือดออก วิจัย นิรุจน์ อุทธาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นชื่อเรื่อง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-776-817-8
 ผู้แต่ง  มานิตย์ ธีระตันติกานนท์
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยกลวิธีเชิงรุกจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2536-2539/ ผุ้วิจัย มานิตย์ ธีระตันติกานนท์และนิรุจน์ อุทธา 400
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น สำนักงาน 2540
 เลขเรียก  WC534 ม453ร
 ลักษณะทางกายภาพ  145 หน้า
 หัวเรื่อง  ไข้เลือดออก วิจัย นิรุจน์ อุทธาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นชื่อเรื่อง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WC534 ม453ร 2540  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 186132

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.