ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไตวาย การรักษา
ผลการค้นหา เลขเรียก
Comprehensive review of nephrology
    / 2562
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ 300 C737 2562 
Comprehensive Reviview of Dialysisi /บรรณาธิการ ธนิต จิรนัน..
   ธนิต จิรนันท์ธวัช...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WJ378 ค186 2550 
Essentials in hemodialysis
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WJ 378 E78 2557 
Highlight in Nephrology for Internust/บรรณาธิการ, ธนิต จิรนั..
   ธนิต จิรนันท์ธวัช, บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WJ378 H638 2551 
Practical Dialysis In The Year 2009/บรรณาธิการ, ธนิต จิรนัน..
   ธนิต จิรนันท์ธวัช...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WJ 378 P895 2552. 
การรักษาภาวะไตวายระยะสุดท้ายด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   ประเสริฐ ธนกิจจารุ อนุตตร จิตตินันทน์ / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ102 ป421ก 
ดูแลไตวาย ฟอกไต เปลี่ยนไต/ ปาริชาติ ชมบุญ
   ปาริชาติ ชมบุญ / 2559
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext ดูแลไตวาย ฟอกไต.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WJ300 ป699ด 2559 
ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต= Textbook of c..
    / 2561
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext CRRT.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ342 ต367 2561 
ตำราโรคไตเรื้อรัง
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ342 ต367ส 2559 
ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 47 : การผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยไตวาย
    / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WO100
ศ338 ล.47 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.