ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไต,โรค
ผลการค้นหา เลขเรียก
Fluid, electrolytes and acid-base disorders/ บรรณาธิการ,พงศธ..  มี review
    / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WJ300 F646 2555 
Manual of nephrology
    / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ300 M294 2559 
Nephrology review for internists
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ300 N494 2558 
Update on CKD Prevention : Strategies and Practical Points/ ..
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ 342
อ549 2550. 
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วย ซี เอ พี ดี = Nurs..
   สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ342 ส753ก 2544 
การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ= K..
    / 2559
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 24 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 25 ไอเทม)
WY164 ก492 2559 
ปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก/ บรรณาธิการ ประไพพิมพ..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS320 ป525 2554 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ท..
   ณิภารัตน์ บุญกุล / 2555
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WJ300 ณ111ผ 2555 
โรคไต : กลไกล พยาธิสรีรวิทยา การรักษา / บรรณาธิการ สมชาย เอี..
   สิโรจน์ กายจนปัญจพล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WJ300 จ682ร 2550 
โรคไตทางอายุรศาสตร์ 001
   สง่า นิลวรางกูร / 2526
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ300 ส152ร 2526 
โรคไตที่พบบ่อยในเด็ก
   สุวรรณี วิษณุโยธิน. / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS 320 ส875ร 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.