ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 19 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย ประวัติศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
พระกรณียกิจของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเร..
    / 2557
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

อ WZ100 ช388พ 2557 
พระกรณียกิจของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเร..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)

WZ100 ช388พ 2557 
การสร้างชุดความรู้ "ความเป็นไทย ความรัก ความผูกพันในผืนแผ่นด..
   สมควร หาญพัฒนชัยกูร. / 2554
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ DS593.4.T35 ส233ก 2554 
ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
   สมชาย ณ นครพนม / 2562
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ DS589 ส239ช 2562 
ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสมัยรัตนโกสินทร์
   เบญจมาส แพทอง / 2562
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ DS589 บ784ช 2562 
ตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช./ สม สุจีรา
   สม สุจีรา. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS 577 ส231 2554 
นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย./ จัดทำโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน..
    / 2554
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 18 ไอเทม)
อ DS 578.3 น471 2554 
บันทึกความทรงจำในประวัติศาสตร์ "Bike for MoM ปั่นเพื่อเเม่" ..
    / 2558
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS586 ก218บ 2558 
ประวัติศาสตร์การฑูตไทย
    / 2561
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS575.5 ป373 2561 
ยอดฉัตรทองคำ พระธาตุขามแก่น
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS571 ย1712546 
ราชสดุดีพระมิ่งมาตาของแผ่นดิน 83 พรรษา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต..
    / 2558
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS586 ร428 2558 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังห..
    / 2543
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ DS 589 ว394พขก 2543. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/19 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.