ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 35 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย ความเป็นอยู่และประเพณี
ผลการค้นหา เลขเรียก
มรดกไทย มรดกธรรม/ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล,ดร)
   พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล,ดร) / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

DS588 พ323ม 2553 
30 พิธีกรรมพิสดาร เล่ม 1/เจริญ ตันมหาพราน 001
   เจริญ ตันมหาพราน / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
Q4990.T5 จ723ส ล.1 
การสร้างชุดความรู้ "ความเป็นไทย ความรัก ความผูกพันในผืนแผ่นด..
   สมควร หาญพัฒนชัยกูร. / 2554
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ DS593.4.T35 ส233ก 2554 
การอบรมเลี้ยงดูตามิถีชีวิตไทย/ สุมน อมรวิวัฒน์และคนอื่นๆ 001
   สุมน อมรวิวัฒน์ / 2534
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
F721 ส841 2534 
ครอบครัวสัมพันธ์ / สมาคมคหเศรษฐสาสตร์แห่งประเทศไทย 001
    / 2524
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HQ766 ต367 2524 
นาฎลีลาเยียวยาสุขภาวะ
   สมชัย คำเพราะ...[และคนอื่นๆ] / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DS568 ส238น 2556 
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย / สมชัย ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ ..
   สมชัย ใจดี / 2536
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568 ส238ป 
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย/ สมชัย ใจดีและยรรยง ศรีวิริยาภรณ์
   สมชัย ใจดี / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HM61 ส238ป 2539 
ประเพณีมงคลของไทย / จ.เปรียญ 001
   จ.เปรียญ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568 จ111ป 
ประเพณีไทย / อังค์วรา,เรียบเรียง
   อังค์วรา / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568 อ492ป 2540 
พิธีกรรมและประเพณี / แปลก สนธิรักษ์ 001
   แปลก สนธิรักษ์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568 ป828พ 
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน./ เรียบเรียงโดยประมวล พิมพ์เสน
   ประมวล พิมพ์เสน. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL 4221 ป349 2554. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/35 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.