ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย - การเมืองการปกครอง ระบบราชการ - ไทย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-857-487-3
 ผู้แต่ง  วรเดช จันทรศร
 ชื่อเรื่อง 
การปรับปรุงและปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินไทยของไทย / วรเดชจันทรศร 001
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2536
 เลขเรียก  JQ1745 .A1 ว197ก
 ครั้งที่พิมพ์  2
 ลักษณะทางกายภาพ  324 หน้า
 หัวเรื่อง  ไทย - การเมืองการปกครอง ระบบราชการ - ไทย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1745 .A1 ว197ก 2536  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 180055

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.