ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย - ความเป็นอยู่และประเพณี วัฒนธรรม - ไทย
ผลการค้นหา เลขเรียก
30 พิธีกรรมพิสดาร เล่ม 1/เจริญ ตันมหาพราน 001
   เจริญ ตันมหาพราน / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
Q4990.T5 จ723ส ล.1 
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย / สมชัย ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ ..
   สมชัย ใจดี / 2536
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568 ส238ป 
ประเพณีมงคลของไทย / จ.เปรียญ 001
   จ.เปรียญ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568 จ111ป 
ประเพณีไทย / อังค์วรา,เรียบเรียง
   อังค์วรา / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568 อ492ป 2540 
พิธีกรรมและประเพณี / แปลก สนธิรักษ์ 001
   แปลก สนธิรักษ์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568 ป828พ 
ภูมิปัญญาอีสาน 001
   เอกวิทย์ ณ ถลาง / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN6519 อ883ภ 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังห..
    / 2543
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ DS 589 ว394พขก 2543. 
วัฒนธรรม และ ประเพณีต่างๆของไทย / เสฐียรโกเศศ 001
   เสฐียรโกเศศ / 2516
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568 ส893ว 
อุบลราชธานี : งามล้ำเทียนพรรษา
   สุมิตร กองกาญจน์ ยัง กุนนอกมนัส สุขลาย / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DS568 ส843อ 2540 
เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา = Thai Studies หน่วยที่ 1-7/ สา..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GT 3405.T5 ม246อท ล.1 2545. 
เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา = Thai Studies หน่วยที่ 8-15/ ส..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GT 3405.T5 ม246อท ล.2 2545. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.