ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย - ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย - การใช้ภาษา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-613-044-7
 ผู้แต่ง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชา การอยู่อย่างไทย 001
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ไทย - ความเป็นอยู่และประเพณี
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี มสธ. 2532
 เลขเรียก  DS568 ส747อก 2532
 ครั้งที่พิมพ์  2
 ลักษณะทางกายภาพ  2 เล่ม
 หัวเรื่อง  ไทย - ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย - การใช้ภาษา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
DS568 ส747อก 2532  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
DS568 ส747อก 2532  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 192998

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.