ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย(ภาคใต้) ปัญหาชายแดน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  นิพนธ์ แจ่มดวง
 ชื่อเรื่อง 
บทสังเคราะห์เสียงจากชายแดนใต้ : วันที่22 - 23 เมษายน 2549 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร./ ผู้เรียบเรียง,นิพนธ์ แจ่มดวง.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  เสียงชายแดนใต้.
 พิมพ์ลักษณ์  นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
 เลขเรียก  HN700.55.S65 น616บ 2550
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1.
 ลักษณะทางกายภาพ  31 หน้า; ภาพประกอบ.
 หัวเรื่อง  สันติภาพ --ไทย(ภาคใต้).
 หัวเรื่อง  ความขัดแย้งทางการเมือง --ไทย(ภาคใต้).
 หัวเรื่อง  ความขัดแย้งทางสังคม --ไทย(ภาคใต้).
 หัวเรื่อง  ไทย(ภาคใต้) --ปัญหาชายแดน.
 หัวเรื่อง  ไทย(ภาคใต้). --การเมืองและการปกครอง.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HN700.55.S65 น616บ 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 208116

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.