ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย(ภาคใต้) ปัญหาสังคม

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-261-099-1
 ชื่อเรื่อง 
รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์./ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, 2549.
 เลขเรียก  HN700.55.S65 ร451 2549
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3.
 ลักษณะทางกายภาพ  132 หน้า
 หัวเรื่อง  ความขัดแย้งทางสังคม --ไทย(ภาคใต้).
 หัวเรื่อง  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ --ไทย(ภาคใต้).
 หัวเรื่อง  ความรุนแรงทางการเมือง --ไทย(ภาคใต้).
 หัวเรื่อง  ไทย(ภาคใต้) --ปัญหาและข้อพิพาท.
 หัวเรื่อง  ไทย(ภาคใต้) --ปัญหาสังคม.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HN700.55.S65 ร451 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 208118

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.