ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ กัมพูชา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชา.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 2552.
 เลขเรียก  DS554.4 ข291 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  47 หน้า: ภาพประกอบ.
 หัวเรื่อง  ไทย----เขตแดน----กัมพูชา.
 หัวเรื่อง  ไทย----เขตแดน----ปัญหาข้อพิพาท.
 หัวเรื่อง  ปัญหาชายแดนไทย----กัมพูชา.
 หัวเรื่อง  ปราสาทพระวิหาร.
 หัวเรื่อง  ไทย----ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ----กัมพูชา.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กระทรวงการต่างประเทศ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
DS554.4 ข291 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 207440

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.