ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. การตรวจร่างกาย คู่มือ. 2. ผู้ป่วย การตรวจร่างกาย คู่มือ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-80-0156-2
 ผู้แต่ง  เพ็ญจันทร์ สุวรรณแสง โมไนยพงษ์.
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก / เพ็ญจันทร์ สุวรรณแสง โมไนยพงษ์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ตำราการพยาบาลผู้ใหญ่
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ วี.เจ พริ้นติ้ง. 2550.
 เลขเรียก  WB200 พ885ค 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  454 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. การตรวจร่างกาย--คู่มือ. 2. ผู้ป่วย--การตรวจร่างกาย--คู่มือ.
 หัวเรื่อง  ตำราการพยาบาลผู้ใหญ่
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
2. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
3. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
4. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
5. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
6. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
7. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
8. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
9. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
10. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
11. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
12. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
13. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
14. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
15. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550  
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
16. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.16 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
17. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.17 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
18. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.18 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 2/2554
19. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.19 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 2/2554
20. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.20 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
21. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.21 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 2/2554
22. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.22 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 2/2554
23. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.23 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 2/2554
24. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.24 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 2/2554
25. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.25 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
26. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.26 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 2/2554
27. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.27 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
28. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.28 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
29. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.29 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
30. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.30 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
31. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.31 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
32. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.32 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
33. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.33 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
34. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.34 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
35. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.35 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
36. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.36 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
37. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.37 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
38. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.38 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
39. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.39 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
40. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.40 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
41. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.41 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
42. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.42 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
43. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.43 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
44. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.44 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
45. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.45 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
46. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WB200 พ885ค 2550 ฉ.46 
  
การพยาบาลผู้ใหญ่ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197304

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.