ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. การพยาบาลอายุรศาสตร์. 2. การพยาบาลผู้ใหญ่. 3. ผู้สูงอายุ การพยาบาล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-977-070-6
 ผู้แต่ง  ชมนาด วรรณศิริ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในระบบต่างๆของร่างกาย : การประยุกต์ใช้แบบแผนสุขภาพ เล่ม 1 / บรรณาธิการ ชมนาด วรรณศิริ และวราภรณ์ สัตยวงศ์.
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 2550.
 เลขเรียก  WY152 ก492 2550 ล.1
 ลักษณะทางกายภาพ  345 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. การพยาบาลอายุรศาสตร์. 2. การพยาบาลผู้ใหญ่. 3. ผู้สูงอายุ--การพยาบาล.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก492 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197326

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.