ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น e รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. การเรียนการสอน - - - Learning

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ชาลี ศิริพิทักษ์ชัย.
 ชื่อเรื่อง 
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้ e - Learning วิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม =(The Opinion of Nursing Students towards e - Learning in the Anatomy and Physiology at Srimahasarakham Nursing College)/ชาลี ศิริพ
 พิมพ์ลักษณ์  มหาสารคาม. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สถาบันพระบรมราชชนก. 2551.
 เลขเรียก  วจ. QS 18.2 ช527ค 2551.
 ลักษณะทางกายภาพ  59 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ 2.สกาวรัตน์ ไกรจันทร์ 3.แจ่มจันทร์ รีละชาติ.
 หัวเรื่อง  1. การเรียนการสอน - - e - Learning.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. งานวิจัย
งานวิจัย
วจ. QS 18.2 ช527ค 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198863

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.