ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. ทรวงอก กายวิภาค. 2. ทรวงอก,โรค การวินิจฉัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-98-9726-3
 ผู้แต่ง  สิทธิพร แอกทอง...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่อง 
กายวิภาคของช่องอกและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก =Anatomy of the thorax and Clinical applications / สิทธิพร แอกทอง...[และคนอื่นๆ]
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.
 เลขเรียก  WE715 ส723ก 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  100 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. ทรวงอก--กายวิภาค. 2. ทรวงอก,โรค--การวินิจฉัย.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE715 ส723ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE715 ส723ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE715 ส723ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197341

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.