ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. ทรวงอก กายวิภาค. 2. ทรวงอก,โรค การวินิจฉัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-98-9726-3
 ผู้แต่ง  สิทธิพร แอกทอง...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่อง 
กายวิภาคของช่องอกและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก =Anatomy of the thorax and Clinical applications / สิทธิพร แอกทอง...[และคนอื่นๆ]
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.
 เลขเรียก  WE715 ส723ก 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  100 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. ทรวงอก--กายวิภาค. 2. ทรวงอก,โรค--การวินิจฉัย.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WE715 ส723ก 2550  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE715 ส723ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197341

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.