ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. พยาธิสรีรวิทยา. 2. เซลล์วิทยา. 3. สรีรวิทยา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-041-161-4
 ผู้แต่ง  สุจินดา ริมศรีทอง
 ชื่อเรื่อง 
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 / บรรณาธิการ สุจินดา ริมศรีทอง,สุดาพรรณ ธัญจิรา และอรุณศรี เตชัสหงส์.
 พิมพ์ลักษณ์  2550. กรุงเทพฯ. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
 เลขเรียก  QZ4 พ218 2550 ล.1
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2.
 ลักษณะทางกายภาพ  425 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. พยาธิสรีรวิทยา. 2. เซลล์วิทยา. 3. สรีรวิทยา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2550 ล.1  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197323

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.