ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. ภาวะแทรกซ้อนในหญิงมีครรภ์ การรักษา 2. โรคจิต การรักษา. 3. ทารกแรกเกิด ภาวะแทรกซ้อน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-48-2067-9
 ผู้แต่ง  สมภพ เรืองตระกูล.
 ชื่อเรื่อง 
การตั้งครรภ์ : โรคทางจิตเวชและการรักษา / สมภพ เรืองตระกูล.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์. 2550.
 เลขเรียก  WQ200 ส271ก 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  345 หน้า.
 ชื่อชุด  ตำราจิตเวชสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ชุดที่ 13.
 หัวเรื่อง  สมภพ เรืองตระกูล.
 หัวเรื่อง  1. ภาวะแทรกซ้อนในหญิงมีครรภ์--การรักษา 2. โรคจิต--การรักษา. 3. ทารกแรกเกิด--ภาวะแทรกซ้อน.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WQ200 ส271ก 2550  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WQ200 ส271ก 2550  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ200 ส271ก 2550 ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2555
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197216

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.