ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. วิจัยเชิงคุณภาพ 2. สาธารณสุข วิจัย 3. การแพทย์ วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภพาชุมชน =Qualtative Res..
   มานพ คณะโต.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA20.5 ม443ว 2550 
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพชุมชน = Qualitative R..
   มานพ คณะโต.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WA20.5 ม443ว 2551. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.