ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. วิจัย การศึกษาและการสอน 2.พยาบาลศาสตร์ การศึกษาและการสอน 3.นักศึกษาพยาบาล การศึกษาและการสอน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  มาสริน ศุกลปักษ์ และ ทรงเสลา นาถจำนง.
 ชื่อเรื่อง 
ผลการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาต่อการใฝ่รู้และความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี = Effect of case study learning on Boromarajonani College of Nursing chang wat Nonthaburi.
 พิมพ์ลักษณ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี. 2550.
 เลขเรียก  วจ RT ม551ผ 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  72แผ่น.
 หัวเรื่อง  1. วิจัย--การศึกษาและการสอน 2.พยาบาลศาสตร์--การศึกษาและการสอน 3.นักศึกษาพยาบาล--การศึกษาและการสอน.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. งานวิจัย
งานวิจัย
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
วจ RT ม551ผ 2550  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197085

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.