ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. ศัลยศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน/วิภาพร วรหาญ  มี review
   วิภาพร วรหาญ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 32 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 33 ไอเทม)
WY100 ก469 2551 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด = Rerioperative nursing/เร..  มี review
   เรณู อาจสาลี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY161 ร765ก 2550 
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก = Nursing care for the patient..  มี review
   วชิราภรณ์ สุมนวงศ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 25 ไอเทม)
WY152.5 ว153ก 2550 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1/ผ่องศรี..
   ผ่องศรี ศรีมรกต.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 28 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 30 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.1 2551 
การใส่หลอดสวนเพื่อฟอกเลือด = Central venous connulation for ..
   วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์, ผศ. นพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WJ378 ว574ก 
ตำราพื้นฐานศัลยศาสตร์และอาการของโรคศัลยกรรม สำหรับเวชปฏิบัติ..
   วุฒิชัย ธนาพงศธร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WO100 ต367ร 2552 
ตำราศัลยศาสตร์ทั่วไป : หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย B / บรรณาธิก..
   สิโรจน์ กาญจนปัญจพล
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 17 ไอเทม)
WO100 ศ338 2550 
ภาวะช็อคและการพยาบาล = Shock and nursing care/ วัลภา คุณทรง..  มี review
   วัลภา คุณทรงเกียรติ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WY 154 ว442ภ 2551. 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ 168 ต367ว 2551. 
ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 35 =Controversies and current concepts in ..
   ประยุทธ ศิริวงษ์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WO1 ศ338 
ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 36/จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์...[และคนอื่นๆ]
   จักรพันธ์ นรเศรษฐ์...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WO100 ศ338 2551 
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 14 : การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ณ ห้..
   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WO700 ศ3388 2549 ล.14 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/14 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.