ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. สรีรวิทยา. 2. กล้ามเนื้อ. 3. กล้ามเนื้อ สรีรวิทยา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-226-327-2
 ผู้แต่ง  พงศ์จันทร์ อยู่แพทย์.
 ชื่อเรื่อง 
สรีรวิทยาระบบกล้ามเนิ้อ / พงศ์จันทร์ อยูแพทย์.
 พิมพ์ลักษณ์  ภาควิชาวิทยาศาสตรืการแพทย์,คณะวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยรังสิต. กรุงเทพฯ.. 2549.
 เลขเรียก  WE500 พ149ส 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  163 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. สรีรวิทยา. 2. กล้ามเนื้อ. 3. กล้ามเนื้อ--สรีรวิทยา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE500 พ149ส 2549  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 6 มีนาคม 2563
  จอง
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE500 พ149ส 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE500 พ149ส 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197344

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.