ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. สรีรวิทยา. 2. กล้ามเนื้อ. 3. กล้ามเนื้อ สรีรวิทยา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-226-327-2
 ผู้แต่ง  พงศ์จันทร์ อยู่แพทย์.
 ชื่อเรื่อง 
สรีรวิทยาระบบกล้ามเนิ้อ / พงศ์จันทร์ อยูแพทย์.
 พิมพ์ลักษณ์  ภาควิชาวิทยาศาสตรืการแพทย์,คณะวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยรังสิต. กรุงเทพฯ.. 2549.
 เลขเรียก  WE500 พ149ส 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  163 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. สรีรวิทยา. 2. กล้ามเนื้อ. 3. กล้ามเนื้อ--สรีรวิทยา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE500 พ149ส 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE500 พ149ส 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE500 พ149ส 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197344

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.