ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. สูติศาสตร์. 2. นรีเวชวิทยา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-132-561-4
 ชื่อเรื่อง 
Ob & Gyn : Update & Practical lll / บรรณาธิการ กระเษียร ปัญญาคำเลิศ และสุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2546.
 เลขเรียก  WQ200 อ449 2546 ล.3
 ลักษณะทางกายภาพ  204 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. สูติศาสตร์. 2. นรีเวชวิทยา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WQ200 อ449 2546 ล.3  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WQ200 อ449 2546 ล.3  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197309

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.