ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. อายุรศาสตร์ การประชุม. 2. การวินิจฉัยโรค การประชุม. 3. การรักษาโรค การประชุม

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-98-9747-8
 ผู้แต่ง  ชุษณา สวนกระต่าย
 ชื่อเรื่อง 
A Pratical Appreach in Internal Medicine / บรรณาธิการ ชุษรา สวนกระต่าย และกมล แก้วกิติณรงค์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น (ครั้งที่ 26 : 2550 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.
 เลขเรียก  WB115 พ961 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  398 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. อายุรศาสตร์--การประชุม. 2. การวินิจฉัยโรค--การประชุม. 3. การรักษาโรค--การประชุม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB115 พ961 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB115 พ961 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB115 พ961 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB115 พ961 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB115 พ961 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197389

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.