ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. อายุรศาสตร์ การประชุม. 2. การวินิจฉัยโรค การประชุม. 3. การรักษาโรค การประชุม

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-98-9747-8
 ผู้แต่ง  ชุษณา สวนกระต่าย
 ชื่อเรื่อง 
A Pratical Appreach in Internal Medicine / บรรณาธิการ ชุษรา สวนกระต่าย และกมล แก้วกิติณรงค์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น (ครั้งที่ 26 : 2550 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.
 เลขเรียก  WB115 พ961 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  398 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. อายุรศาสตร์--การประชุม. 2. การวินิจฉัยโรค--การประชุม. 3. การรักษาโรค--การประชุม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB115 พ961 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WB115 พ961 2550  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB115 พ961 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WB115 พ961 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197389

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.