ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรม 2.การคิดอย่างเป็นระบบ
ผลการค้นหา เลขเรียก
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแล..
   รัตจนา สิงหคำมา.
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
วจ WY18 ร365ผ 2552 
รายงานการวิจัย การพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบู..
   ดวงชีวัน เบญจมาศ.
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ WY18 ด165ก 2552 
รายงานการวิจัย การพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบู..
   สมใจ เจียระพงษ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY18 ส237ก 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.