ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การจัดการเรียนการสอน. 2.แบบบูรณาการ - - วิชาศึกษาทั่วไป. 3.รวมผลงาน - - ประชุมวิชาการ - - ระดับชาต

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป.
 ชื่อเรื่อง 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน วิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ วันที่ 23-24 กันยายน 2553 ณ ห้องศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น/สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2553.
 เลขเรียก  อ LB 1025.3 ส819ก 2553.
 ลักษณะทางกายภาพ  114 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การจัดการเรียนการสอน. 2.แบบบูรณาการ - - วิชาศึกษาทั่วไป. 3.รวมผลงาน - - ประชุมวิชาการ - - ระดับชาติ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสืออ้างอิง
หนังสืออ้างอิง
อ LB 1025.3 ส819ก 2553.  
  
ชั้นหนังสืออ้างอิง On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 204579

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.