ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การดื่มสุรา การเลิกนิสัย ไทย ราชบุรี วิจัย 2.คนดื่มสุรา ไทย ราชบุรี วิจัย 3.การดื่มเครื่องด

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-715-551-6
 ผู้แต่ง  กาญจนา เลิศถาวรธรรม.
 ชื่อเรื่อง 
องค์ประกอบในการทำหน้าที่ของครอบครัวและการปฏิบัติตนเพื่อเลิกดื่มสุราของผู้ติดสุราในโรงพยาบาลราชบุรี = Family Functioning and Self-practice for Alcohol Abstinence of Alcoholic related Clients at Ratchaburi Hospital/กายจนา เลิศถาวรธรรม,สลิษา หลิมศิโรรัตน์
 พิมพ์ลักษณ์  ราชบุรี. วพบ.ราชบุรี. 2549.
 เลขเรียก  วจ WM290 ก425 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  80 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี.
 หัวเรื่อง  1.การดื่มสุรา--การเลิกนิสัย--ไทย--ราชบุรี--วิจัย 2.คนดื่มสุรา--ไทย--ราชบุรี--วิจัย 3.การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์--ผลกระทบต่อสุขภาพ--ไทย--ราชบุรี--วิจัย.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
วจ WM290 ก425 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197773

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.