ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การดื่มสุรา พฤติกรรม 2.สุรา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-09-4289-4
 ผู้แต่ง  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ แก้วมุงคุณ.
 ชื่อเรื่อง 
สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา : สิบปากว่ไม่เท่าตาเห็น.
 พิมพ์ลักษณ์  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. กรุงเทพฯ. 2550.
 เลขเรียก  HV5600.55 ก482ก 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  120หน้า.
 หัวเรื่อง  I.ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา II.จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ.
 หัวเรื่อง  1.การดื่มสุรา--พฤติกรรม 2.สุรา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV5600.55 ก482ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 196978

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.