ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การดูแลตนเอง - - หญิงตั้งครรภ์ 2.การคลอดก่อนกำหนด

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  รัชนี พจนา.
 ชื่อเรื่อง 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด = Self - Care Behavior of Premature labor pain Pregnant/ รัชนี พจนา,ดวงชีวัน บูรณะกิจ.
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. 2547.
 เลขเรียก  วจ. WQ200 ร333พ 2547.
 ลักษณะทางกายภาพ  40 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
 หัวเรื่อง  1.การดูแลตนเอง - - หญิงตั้งครรภ์ 2.การคลอดก่อนกำหนด.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. งานวิจัย
งานวิจัย
วจ. WQ200 ร333พ 2547.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198971

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.