ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-422-069-4
 ผู้แต่ง  กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ.
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 2547.
 เลขเรียก  WB 310 ส182ค 2547.
 ลักษณะทางกายภาพ  140 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WB 310 ส182ค 2547.  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 181630

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.