ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การดูแลสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา 2.นวัตกรรมการดุแลสุขภาพ ชุมชน 3.การดุแลผู้ด้อยโอกาส 4.การควบคุมป้อง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-80-6215-0
 ผู้แต่ง  ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ.
 ชื่อเรื่อง 
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : การดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การควบคุมป้องกันโรคโดยชุมชน ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว/ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ.
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์. 2550.
 เลขเรียก  WA546 ข226ก 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  458 หน้า.
 หมายเหตุ  หนังสือบริจาค
 หัวเรื่อง  I.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์.
 หัวเรื่อง  1.การดูแลสุขภาพชุมชน--กรณีศึกษา 2.นวัตกรรมการดุแลสุขภาพ--ชุมชน 3.การดุแลผู้ด้อยโอกาส 4.การควบคุมป้องกันโรค--ชุมชน 5.การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว..
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA546 ข226ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA546 ข226ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA546 ข226ก 2550 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA546 ข226ก 2550 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 201233

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.