ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การดูแลสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา 2.นวัตกรรมการดุแลสุขภาพ ชุมชน 3.การดุแลผู้สูงอายุ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-80-6214-3
 ผู้แต่ง  ขนิษฐา นันทบุตร แคณะ.
 ชื่อเรื่อง 
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน/ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ.
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี. 2550.
 เลขเรียก  WA546 ข226ก 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  289 หน้า.
 หมายเหตุ  หนังสือบริจาค
 หัวเรื่อง  I.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์.
 หัวเรื่อง  1.การดูแลสุขภาพชุมชน--กรณีศึกษา 2.นวัตกรรมการดุแลสุขภาพ--ชุมชน 3.การดุแลผู้สูงอายุ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA546 ข226ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 201232

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.