ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การปฏิบัติธรรม 2.พุทธศาสนา บทสวดมนต์ ภาษาไทย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978974302240
 ผู้แต่ง  แก้ว ชิดตะขบ.
 ชื่อเรื่อง 
พุทธมนต์และพุทธศาสนพิธีสำหรับพุทธศาสนิกชน/แก้ว ชิดตะขบ.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2551.
 เลขเรียก  BQ5618 ก891พ 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  233 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.แก้ว ชิดตะขบ II.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 หัวเรื่อง  1.การปฏิบัติธรรม 2.พุทธศาสนา--บทสวดมนต์--ภาษาไทย.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BQ5618 ก891พ 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BQ5618 ก891พ 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BQ5618 ก891พ 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BQ5618 ก891พ 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BQ5618 ก891พ 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BQ5618 ก891พ 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BQ5618 ก891พ 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BQ5618 ก891พ 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BQ5618 ก891พ 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BQ5618 ก891พ 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198220

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.