ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การประชุมวิชาการระดับชาติ. 2.วิจัย - - การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์. 3.รวมผลงานวิจัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก.
 ชื่อเรื่อง 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขในวาระวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ครบ 80 ปี การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "กำลังคนด้านสุขภาพกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. สถาบันพระบรมราชชนก. 2553.
 เลขเรียก  อ WA 540.1 ส181 2553.
 ลักษณะทางกายภาพ  625 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การประชุมวิชาการระดับชาติ. 2.วิจัย - - การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์. 3.รวมผลงานวิจัย.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสืออ้างอิง
หนังสืออ้างอิง
อ WA 540.1 ส181 2553 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
อ WA 540.1 ส181 2553.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสืออ้างอิง
หนังสืออ้างอิง
อ WA 540.1 ส181 2553.  
  
ชั้นหนังสืออ้างอิง On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 204508

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.