ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การประเมินตนเอง 2.การคิด,วิเคราะห์ นักศึกษาพยาบาล ประเมิน วิจัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สุมนา โสตถิผลอนันต์.
 ชื่อเรื่อง 
ผลการพัมนาเครื่องมือการประเมินแบบรูบริกส์สำหรับพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ/สุมนา โสตถิผลอนันต์.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2551.
 เลขเรียก  วจ LB2822.75 ส841ผ 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  72 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.
 หัวเรื่อง  1.การประเมินตนเอง 2.การคิด,วิเคราะห์--นักศึกษาพยาบาล--ประเมิน--วิจัย.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
วจ LB2822.75 ส841ผ 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197857

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.