ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การฝึกปฏิบัติงาน - - วิจัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  วินัย สยอวรรณ.
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก/ วินัย สยอวรรณ...[และคนอื่นๆ].
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก. 2551.
 เลขเรียก  วจ WY 157 ว619ก 2551.
 ลักษณะทางกายภาพ  59 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.ทิพาวรรณ สมจิตร 2.สุวภัทร บุณเรือน 3.กัณทิมา เนียมศิริ 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก.
 หัวเรื่อง  1.การฝึกปฏิบัติงาน - - วิจัย.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
วจ WY 157 ว619ก 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 200544

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.