ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล 2.การใช้เครื่องช่วยหายใจ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  จันทรทิรา เจียรณัย.
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการพยาบาลเพื่อการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์./จันทร์ทิรา เจียรณัย...[และคนอื่นๆ].
 พิมพ์ลักษณ์  สุรินทร์. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. 2552.
 เลขเรียก  วจ. WY 18.8 จ265ร 2552.
 ลักษณะทางกายภาพ  93 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.รุจิรัตน์ มณีศรี 2.ศรัญญา จุฬารี 3.สุขุมาล แสนพวง 4.อรนุช ประดับทอง 5.วรนาถ พรหมศวร 6.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล 2.การใช้เครื่องช่วยหายใจ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
วจ. WY 18.8 จ265ร 2552.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198859

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.