ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล 2.กระบวนการพยาบาล 3.การพยาบาล ทฤษฎี

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-465-804-5
 ผู้แต่ง  จันทร์เพ็ญ สันตวาจา.
 ชื่อเรื่อง 
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล/จันทร์เพ็ญ สันตวาจา,อภิญญา เพียรพิจารณ์ และ รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร.
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 2552.
 เลขเรียก  WY100 จ272น 2552
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 5.
 ลักษณะทางกายภาพ  112 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.สถาบันพระบรมราชชนก โครงการสวัสดิการวิชาการ.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล 2.กระบวนการพยาบาล 3.การพยาบาล--ทฤษฎี.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 8 มกราคม 2563
  จอง
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 19 ธันวาคม 2562
  จอง
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 19 ธันวาคม 2562
  จอง
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 20 ธันวาคม 2562
  จอง
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 ธันวาคม 2562
  จอง
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 19 ธันวาคม 2562
  จอง
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
16. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 19 ธันวาคม 2562
  จอง
17. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 ธันวาคม 2562
  จอง
18. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
*เพิ่งรับคืน
19. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 ธันวาคม 2562
  จอง
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
20. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 จ272น 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 20 ธันวาคม 2562
  จอง
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 202623

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.