ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล 2.การพยาบาล,การให้บริการ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-943-286-0
 ผู้แต่ง  ฟองคำ ดิลกกุลชัย.
 ชื่อเรื่อง 
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติ = Evidence - based nursing : Principle and method/ฟองคำ ดิลกกุลชัย.
 พิมพ์ลักษณ์  2551. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.
 เลขเรียก  WY100 ฟ155ก 2551
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 4.
 ลักษณะทางกายภาพ  181 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล 2.การพยาบาล,การให้บริการ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ฟ155ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ฟ155ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ฟ155ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ฟ155ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ฟ155ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ฟ155ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ฟ155ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ฟ155ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 199416

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.