ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล 2.การพยาบาล อายุรศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลทางอายุรสาสตร์ เล่ม 2/สมจิต หนุเจริญกุล  มี review
   สมจิต หนุเจริญกุล. / 2552
   การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลพื้นฐาน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 21 ไอเทม)
WY100 ก492 ล.2 2552 
แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม เล่ม 1= Care Pla..  มี review
   วารุณี มีเจริญ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY150 ว486น 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.