ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล 2.พยาธิวิทยา 3.เซลล์วิทยา 4.สรีรวิทยา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-66-0796-4
 ผู้แต่ง  ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์...[และคนอื่นๆ].
 ชื่อเรื่อง 
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล/ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์...[และคนอื่นๆ].
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2552.
 เลขเรียก  QZ4 พ218 2552
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 8.
 ลักษณะทางกายภาพ  471 หน้า.
 หัวเรื่อง  I. ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล 2.พยาธิวิทยา 3.เซลล์วิทยา 4.สรีรวิทยา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 7 เมษายน 2563
  จอง
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 202460

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.