ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล 2.พยาบาล 3.การพยาบาล วิจัย 4.พยาบาล จรรยา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-613-102-8
 ผู้แต่ง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วนที่ 8-15 = Nursing Issues and Trends.
 พิมพ์ลักษณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 2543. นนทบุรี
 เลขเรียก  WY100 ส747อด 2543 ล.2
 ครั้งที่พิมพ์  12.
 ลักษณะทางกายภาพ  989 หน้า
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล 2.พยาบาล 3.การพยาบาล--วิจัย 4.พยาบาล--จรรยา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ส747อด 2543 ล.2  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=หายและจ่ายแล้ว
WY100 ส747อด 2543 ล.2  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ส747อด 2543 ล.2  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 191378

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.