ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล 2.พยาบาล,การศึกษา วิจัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ปานทิพย์ บูรณานนท์.
 ชื่อเรื่อง 
ผลการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี/ปานทิพย์ บูรณานนท์และ ทัศนีย์ เกริกกุลธร.
 พิมพ์ลักษณ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. สระบุรี. 2550.
 เลขเรียก  วจ WY18.8 ป546 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  82หน้า.
 หัวเรื่อง  I.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล 2.พยาบาล,การศึกษา--วิจัย.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
วจ WY18.8 ป546 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197741

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.