ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล 2.สรีรวิทยา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-041-161-4
 ผู้แต่ง  สุจินดา ริมศรีทอง.
 ชื่อเรื่อง 
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2/สุจินดา ริมศรีทอง,สุดาพรรณ ธัญจิรา และ อรุณศรี เตชัสหงส์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  โครงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 2552.
 เลขเรียก  QZ4 พ218 ล.2 2552
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3.
 ลักษณะทางกายภาพ  364 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.สุดาพรรณ ธัญจิรา,บรรณาธิการ II.อรุณศรี เตชัสหงส์.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล 2.สรีรวิทยา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QZ4 พ218 ล.2 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 19 สิงหาคม 2563
  จอง
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 202288

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.