ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล 2.เวชศาสตร์ 3.การรักษาโรคเบื้องต้น

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  นิสากร วิบูลชัย.
 ชื่อเรื่อง 
การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจมนุษย์และสังคม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม/นิสากร วิบูลชัย,ศุลีพร เพชรเรือง และชาติ ไทยเจริญ.
 พิมพ์ลักษณ์  มหาสารคาม. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. 2551.
 เลขเรียก  วจ. WY 101 น695ก 2551.
 ลักษณะทางกายภาพ  117 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.ศุลีพร เพชรเรือง 2.ชาติ ไทยเจริญ 3.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล 2.เวชศาสตร์ 3.การรักษาโรคเบื้องต้น.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
วจ. WY 101 น695ก 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198867

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.