ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
Advanced Pediatric Critical Care Nursing/บรรณาธิการ สุถ..
   สุภารัตน์ ไวยชีตา.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS200 ส837 2551 
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ = P..
   ชลิดา ธนัฐธีรกุล.
   หนังสือทั่วไป,การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 22 ไอเทม)
WS320 ช251ก 2552 
การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 1/มาลี เอื้ออำนวย  มี review
   มาลี เอื้ออำนวย.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY159 ก492 ล.1 2551 
การอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ = Optimizing Health Care ..
   นวลจันทร์ ปราบพาล, บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS200 น315ก 2551 
การเล่นในเด็กป่วย/แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร  มี review
   แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY159 จ844ก 2552 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10  มี review
   ฟองคำ ดิลกสกุลชัย,กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ และกรองกาญจน์ ศิริภักดี.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WY159 ก492 ล.2 2549 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหน่วยที่ 11-15  มี review
   กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์,พรศรี ศรีอัษฎาพรและวาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY159 ก173ก ล.3 2549 
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Nursing care of..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY 159 ก492 ล.3 2551. 
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Nursing care of..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WY 159 ก492 ล.2 2551. 
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Nursing careof ..  มี review
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY 159 ก492 ล.1 2551. 
เอกสารประกอบการทบทวนความรู้ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/พรทิ..
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา...[และคนอื่นๆ]. / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY159 พ239อ 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.