ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2.การเล่นและของเล่น 3.เด้กในโรงพยาบาล 4.พัฒนาการเด็ก

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-30-0684-5
 ผู้แต่ง  แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร.
 ชื่อเรื่อง 
การเล่นในเด็กป่วย/แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร.
 พิมพ์ลักษณ์  สงขลา. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2552.
 เลขเรียก  WY159 จ844ก 2552
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2.
 ลักษณะทางกายภาพ  118 หน้า.
 หัวเรื่อง  I. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2.การเล่นและของเล่น 3.เด้กในโรงพยาบาล 4.พัฒนาการเด็ก.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 จ844ก 2552  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
  จอง
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 จ844ก 2552 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 จ844ก 2552 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 จ844ก 2552 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY159 จ844ก 2552 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 202398

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.