ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2.ระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติ 3.เด็ก โรค การพยาบาล 4.ไต โรค ในวัยท

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-616-71-8300-8
 ผู้แต่ง  ชลิดา ธนัฐธีรกุล.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ = Pediatric Nursing caer on Urinary Tract Abnormalities/ชลิดา ธนัฐธีรกุล.
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2552.
 เลขเรียก  WS320 ช251ก 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  123 หน้า.
 หมายเหตุ  ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549 ลำดับที่ 7.
 หัวเรื่อง  I.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2.ระบบทางเดินปัสสาวะ--ความผิดปกติ 3.เด็ก--โรค--การพยาบาล 4.ไต--โรค--ในวัยทารกและเด็ก.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WS320 ช251ก 2552 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WS320 ช251ก 2552 ฉ.13 
  
การพยาบาลเด็ก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
14. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WS320 ช251ก 2552 ฉ.14 
  
การพยาบาลเด็ก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
15. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WS320 ช251ก 2552 ฉ.15 
  
การพยาบาลเด็ก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
16. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WS320 ช251ก 2552 ฉ.16 
  
การพยาบาลเด็ก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
17. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WS320 ช251ก 2552 ฉ.17 
  
การพยาบาลเด็ก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
18. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WS320 ช251ก 2552 ฉ.18 
  
การพยาบาลเด็ก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
19. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WS320 ช251ก 2552 ฉ.19 
  
การพยาบาลเด็ก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
20. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WS320 ช251ก 2552 ฉ.20 
  
การพยาบาลเด็ก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
21. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WS320 ช251ก 2552 ฉ.21 
  
การพยาบาลเด็ก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
22. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WS320 ช251ก 2552 ฉ.22 
  
การพยาบาลเด็ก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 200644

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.