ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2.วัยรุ่น
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10  มี review
   ฟองคำ ดิลกสกุลชัย,กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ และกรองกาญจน์ ศิริภักดี.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WY159 ก492 ล.2 2549 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหน่วยที่ 11-15  มี review
   กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์,พรศรี ศรีอัษฎาพรและวาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY159 ก173ก ล.3 2549 
เอกสารประกอบการทบทวนความรู้ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/พรทิ..
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา...[และคนอื่นๆ]. / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY159 พ239อ 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.